Jalostussuositukset

Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry on laatinut minimisuositukset jalostukseen käytettävien koirien osalta. Kumpikaan rotu ei kuulu PEVISA:an mutta suomalaiset kasvattajat noudattavat yhdistyksen minimisuosituksia kiitettävästi.

Wichien JTOFolkien JTO

Kuva: Juha Rossvall

Norwichinterrierin jalostuksen minimisuositukset

Uros

Vähintään 12 kuukaudenikä. Yli kolmevuotiaiden urosten jalostuskäyttö on suositeltavaa epilepsianpuhkeamisiän ollessa yli vuoden iässä.

Virallinen silmä- ja polvitutkimustulos.

Silmät: terveet perinnöllisestä harmaakaihista (HC)

Polvet: 0- tai 1-aste. Jälkimmäinen vain tutkitusti terveen nartun kanssa.

Ei epilepsiasairaita koiria jalostukseen.

Ei ahtaista hengitysteistä kärsiviä koiriajalostukseen.

Etuhampaitten täysi lukumäärä {6) suositeltava. Yhden hampaan puutos ei ole jalostuseste, kun se paritetaan täysihampaisella kumppanilla.

Vähintään kaksi näyttelykäyntiä, joista laatuarvosteluna toisesta vähintään EH eli erittäin hyvä.

Kivesvikaisen uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä Suomen Kennelliitossa.

Narttu

Vähintään 18 kuukauden ikä pentujen syntyessä.

Virallinen silmä- ja polvitutkimustulos.
Silmät: terveet perinnöllisestä harmaakaihista (HC).

Polvet: 0- tai 1-aste.Jälkimmäinen vain tutkitusti terveen uroksen kanssa.

Ei epilepsiasairaita koiria jalostukseen

Ei ahtaista hengitysteistä kärsiviä koiria jalostukseen.

Etuhampaitten täysi lukumäärä (6) suositeltava. Yhden hampaan puutos ei ole jalostuseste, kun se paritetaan täysihampaisella kumppanilla.

Kahdesti keisarileikattua narttua ei tule käyttää jalostukseen.

Vähintään kaksi näyttelykäyntiä, joista laatuarvosteluna toisesta vähintään EH eli erittäin hyvä.

Norfolkinterrierin jalostuksen minimisuositukset

Uros

Vähintään 12 kuukauden ikä. Yli kolmevuotiaiden urosten jalostuskäyttö on suositeltavaa purentavikojen myöhäisen kehittymisen vuoksi. Myös sydänvikariskistä uroksen taustoissa saadaan varmempaa tietoa vanhempia uroksia käytettäessä.

Virallinen silmä- ja polvitutkimustulos.

Silmät: terveet perinnöllisestä harmaakaihista (HC).

Polvet: 0- tai 1-aste. Jälkimmäinen vain tutkitusti terveen nartun kanssa.

Jalostusurokselta virallinen sydänkuuntelutulos, jonka on astutushetkellä oltavaalle 12kk vanha.

Saksipurenta suositeltava.

Jo jälkeläisiä jättäneitä uroksia ei suositella jalostukseen, mikäli ne ovat jättäneet runsaasti purentavikoja tai sairaita yksilöitä.

Muu terveys: ei huomautettavaa (ei maksashunttia, ei voimakkaita allergiaoireita, ei yleistynyttä demodikoosia).

Kivesvikaisen uroksen jälkeläisiä ei rekisteröidä Suomen Kennelliitossa.

Maksimijälkeläismäärä (elinikäinen) on 26 rekisteröityä jälkeläistä.

Vähintään kaksi näyttelykäyntiä, joista laatuarvosteluna toisesta vähintään EH eli erittäin hyvä.

Luonteen takia (arka tai aggressiivinen) näyttelyarvosteluissa huomautuksia saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

 

Narttu

Vähintään 18 kuukauden ikä pentujen syntyessä.

Virallinen silmä- ja polvitutkimustulos.

Silmät: terveet perinnöllisestä harmaakaihista (HC)

Polvet: 0- tai 1-aste. Jälkimmäinen vain tutkitusti terveen uroksen kanssa.

Jalostusnartulta virallinen sydänkuuntelu tulos, jonka on astutushetkellä oltava alle 12 kk vanha.

Saksipurenta suositeltava.

Muuterveys: ei huomautettavaa (ei maksashunttia, ei voimakkaita allergiaoireita, ei yleistynyttä demodikoosia).

Jo jälkeläisiä jättäneitä narttuja ei suositella jalostukseen, mikäli ne ovat jättäneet runsaasti purentavikoja tai sairaita yksilöitä.

Kahdesti keisarileikattua narttua ei suositella enää jalostukseen.

Vähintään kaksi näyttelykäyntiä, joista laatuarvosteluna toisesta vähintään EH eli erittäin hyvä.

Luonteen takia (arka tai aggressiivinen) näyttelyarvoste luissa
huomautuksia saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.