Norwichinterriereiden pentukuolleisuustutkimus

Norwichinterriereiden pentukuolleisuutta on tutkittu vuodesta 2017 lähtien.

Norwichinterriereiden pentukuolleisuus tutkimus jatkuu edelleen Eviran Seuraeläinpatologian laboratoriossa ja yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Folkhälsanin Koirien geenitutkimusryhmän kanssa. Norwichien pentukuolleisuuden selvittämisessä olemme päässeet isoja harppauksia eteenpäin ja yhteistyön tarkoituksena on löytää taustalla olevat geenivirheet.

Osa ruumiinavauksissa todetuista pennun menehtymisen aiheuttaneista muutoksista vaikuttavat olevan perinnöllisiä. Geneettiset tutkimukset ovat meneillään ja tuloksista tullaan informoimaan tutkimuksen edetessä. Löydettyjen geenivirheiden avulla pystytään selvittämään menehtymisen aiheuttavia solutason mekanismeja.

Geenivirheiden löytäminen myös mahdollistaa geenitestin kehittämisen jalostuksen avuksi, jolloin sairaiden pentujen syntyminen voidaan estää. Geenitutkimuksissa hyödynnetään sekä Eviraan että Koirien geenitutkimusryhmälle lähetettyjä näytteitä.

Mikäli pentu menehtyy voi kasvattaja edelleen halutessaan lähettää sen Eviran Seuraeläinpatologian laboratorioon tutkittavaksi.

Ruumiinavauksellavoidaan myös selvittää kaiken ikäisten Norwichin – tai Norfolkinterrierin sairauden / kuolinsyytä omistajan niin halutessa. Patologisanatomiset tutkimukset ovat maksullisia.

Näytteistä tehtävät jatkotutkimukset ovat kasvattajalle / omistajalle maksuttomia.

Tutkimuksessa eläimelle tehdään täydellinen ruumiinavaus ja sen yhteydessä otetaan talteen DNA-näyte geneettisiä tutkimuksia varten. Patologisanatomisen tutkimuksen jälkeen omistajalla on halutessaan mahdollisuus saada eläimelle maksullinen yksilötuhkaus ja omistaja saa kirjallisen tutkimusselostuksen. Kaikki aineisto ja yhteydenotottutkimuksen tekijöihin ovat luottamuksellisia.

Oheisista linkeistä löytyy lisää tietoa Evirassa tehtävistä tutkimuksista ja hinnasto.

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/harrastuselainten-hyvinvointi-ja-terveys/

https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/lista.php?source=1&order=a

 

Miten toimia, kun pentu kuolee tai syntyy kuolleena ja haluatte lähettää sen tutkittavaksi?

Tutkittavaksi lähetettävä pentu tulisi toimittaa mahdollisimman nopeasti, jäähdytettyinä, sanomalehteen käärittynä kylmävaraajalla varustetussa kylmälaukussa tai laatikossa, joko Matkahuollon kautta osoitteella, Evira, Seuraeläinpatologia, Matkahuolto, Helsinki
tai pennun voi myös itse tuoda tutkittavaksi,
Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki.

Pennun mukana tulee olla täytettynä Evira.fi sivuilta saatava seuraeläinten ruumiinavauslähete
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elaintautitutkimus/

Mikäli lähetteen käytössä on ongelmia, voitte liittää mukaan vapaamuotoisen kirjeen, jossa kerrotte mahdollisimman yksityiskohtaisesti nartun synnytyksestä, pennun oireista, mahdollisesta lisäruokinnasta ja lääkityksistä.

Mikäli pentu tai pennut kuolevat viikonlopun aikana, tulisi ne säilyttää jääkaappilämpötilassa ja lähettää / toimittaa Eviraan seuraavana arkipäivänä.