Silmäsairaustutkimus

Tutkimusprojekti norfolkinterriereiden silmäsairauksista 27.04.2016 alkaen

Norfolkinterriereillä on ajoittain syntynyt yksittäisiä pentueita joissa osalla pennuista on todettu eriasteisia synnynnäisiä silmän näköhermon tai näköhermonpään kehityshäiriöitä (virallisilta nimiltään coloboma, mikropapilla ja näköhermon hypoplasia).

Sairaus voi ilmetä molemmissa tai vain toisessa silmässä ja käytännössä pentu voi olla täysin tai osittain sokea. Vakavimmissa tapauksissa pentu on syntymästään sokea. Kyseisiä silmäsairauksia on todettu rodussa Suomen lisäksi useassa eri maassa.

Koiragenetiikan tutkimusryhmä Helsingin Yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa on aloittamassa projektia, jonka tavoitteena on selvittää näiden silmäsairauksien geneettistä taustaa norfolkinterriereillä. Tavoitteena on paikantaa sairautta aiheuttava geenivirhe, mikä mahdollistaisi geenitestin kehittämisen jalostuksen ja diagnostiikan avuksi.

Tutkimusta varten Koiragenetiikan tutkimusryhmä tarvitsee verinäytteitä sairaista koirista sekä koirista, joiden lähisuvussa edellä mainittuja silmäsairauksia on todettu. Verinäytteitä tarvitaan myös terveistä kontrollikoirista, eli norfolkeista, jotka on todettu terveiksi silmätutkimuksessa. Tutkimusryhmän kotisivuilta http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen löytyvät osallistumisohjeet ja verinäytteen mukana lähetettävä lomake.

Mikäli koiralle on tehty silmätarkastus (virallinen tai epävirallinen), tulisi kopio lausunnosta liittää verinäytteen mukaan.

Nyt on norfolkinterrierien kasvattajilla ja omistajilla ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa siihen, että tämän vakavan sairauden aiheuttava geenivirhe löydettäisiin!

Yhteystiedot

Vastaava tutkija: Maria Kaukonen, maria.kaukonen@helsinki.fi
Laboratorio: lgl-kyselyt@helsinki.fi, puh. 02941 25680
Tutkimusryhmän kotisivut: www.koirageenit.fi
Tutkimusryhmän johtaja: Prof. Hannes Lohi