Kiirastorstaina järjestettiin ensimmäinen joukkosydänultraustilaisuus klinikka Oivassa Pirkkalassa tutkivana eläinlääkärinä Saila Kariola.

Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu Suomen norfolkkannassa paljon vaikuttavia jalostuskoiria, joiden tutkimusta yhdistys tuki isommalla summalla kuin se tukee kaikkia viralliseen Suomen Kennelliiton sydämen ultraäänitutkimukseen osallistuvia, jotta saimme kattavimmin tietoa rodun jalostusta ajatellen. Kiitämme tähän osallistuneita omistajia koirineen! Kaikki tutkimukseen kutsutut eivät päässeet paikalle tai niitten osalta oli jo tehty suunnitelma ultrauksesta muualla. Toivottavasti saamme näittenkin ko. koirien tutkimustulokset käyttöön.

Mitraaliläpän rappeutumasta johtuva läppävika ja vajaatoiminta (MMVD, myksomatoottinen läppävika) on valitettavasti yksi norfolkrodun perinnölliseksi luokiteltavista sairauksista. Lisätietoa esimerkiksi  linkistä https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/koirien-sydansairaudet-ja-niiden-diagnostiikka . Jalostuksessa sairaudesta tekee vaikeasti vastustettavan se, että sairaus kehittyy koiralle pikkuhiljaa ja ei oireile ennen 5 – 6 ikävuotta, usein miten vasta senkin jälkeen. Suurinta osaa jalostuskoiria on siihen mennessä jo käytetty jalostukseen.

Sydänten tutkiminen rodussamme on tärkeää. Yhteinen halumme on rodun säilyttämisen mahdollisimman terveenä ja upeana niin kuin se on. Vuoden alusta voimaan tullut Eläinten hyvinvointilaki asettaa myös vaateita eläinten terveyden vaalimiselle jalostusvalinnoissa.

Muutama seikka näistä sydänultraustilaisuuksista kasvattajille ja kaikille jotka miettivät koiransa ultrausta;

  • Suurimman hyödyn sydämen ultratutkimuksesta saa rodussamme yli viisivuotias koira. Sitä nuoremmilla on hyvin harvinaista, että ultratutkimuksessakaan on löydöksiä. Tutkitusti sydämen ultraaminen voi havaita läppien rappeutumisen ennen kuin se kuuluu vielä sivuäänenä sydämessä. Tästä syystä yli 5 vuotiaitten jalostuskoirien ultratutkimus on hyvin suositeltavaa. Tärkein ja onneksi helposti tehty teko kuitenkin on sydämen virallinen kuuntelututkimus säännöllisesti parin vuoden välein kaikille jalostukseen suunnitelluille ja jo käytetyille koirille mieluusti 8 – 10 vuoden ikään asti. Tällä saadaan kerättyä tietoa siitä tärkeimmästä portaasta sydänten jalostusta ajatellen, eli isoisistä ja isoäideistä. Lisääntymisikäiset koirat säännönmukaisesti eivät vielä oireile, siksi olisi tärkeää pystyä ottamaan huomioon onko niitten vanhemmille kehittynyt sydämen vajaatoiminta ja minkä ikäisenä.
  • Tuloksia seuratessa on tärkeää muistaa, että rotumme on altis sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle keski-iässä / varhaisvanhuudessa, ja on ollut niin ”aina”. Kun vanhempia koiria tutkitaan, on oletettavaa, että joukossa on niitä, joilla ultrassa on löydöksiä. Vanhempien koirien tutkiminen jalostukseen käytön jälkeen ei ole ollut kovin tavallista, mutta ”perinnetiedon” mukaan löydöksiä olisi löytynyt varmasti ennenkin kuten nyt tai jopa enemmän. Olisi hyvin tärkeää, että koiria tai kasvattajia ei mustamaalattaisi tai maalattaisi piruja seinille tulosten perusteella. Tämä on tiedon keruuta, mitä laajemmin sitä on vanhemmista koirista, sen paremmin kasvattajat pystyvät ottamaan sydämet huomioon jalostusvalinnoissaan ja siten pikkuhiljaa toivottavasti voimme vaikuttaa sairauden esiintyvyyteen.
  • Tätä sydänultraus”kampanjaa” kun tehtiin, tuli keskustelussa ilmi monia koiria, jotka on tutkittu ultraten, mutta joiden tulokset eivät ole KoiraNetissä yhteiseen hyvään. Pyyntö kaikille yhteisesti; tehkää tutkimukset aina virallisesti! Mitä enemmän tietoa meillä on sen paremmin pystymme tähän vaikuttamaan. Jos koiralla havaitaan sydämen vajaatoiminta, on sydämen ultrauskin hieman erilainen toimenpide kuin SKL virallisessa sydänultrassa, kun määritetään mm. lääkityksiä ja kontrollien väliä, anestesiaherkkyyttä ja hoitoennustetta. Mutta näissäkin tapauksissa olisi kulanarvoista tietoa saada KoiraNettiin virallisesti tehty ihan vaikka pelkkä auskultaatiotulos ja tieto siitä, että koira on sairastunut.

Norfolkkien parhaaksi nyt otetaan tämä kaikki SYDÄMEN ASIAKSI!

Yt Nan Salminen

Jalostustoimikunnan pj