Uutiset

Verottajan ohjeistus tarkentaa verotuskäytäntöjä - vaikutus terveystutkimusavustuksiin

04.05.2020

Verotus - Yleishyödyllisen yhteisön maksamat avustukset
terveystutkimuksiin

Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry on päättänyt
vuosikokouksessaan kannustaa norwichin- ja norfolkinterriereiden
omistajia tutkituttamaan koiriensa terveyttä maksamalla 50 euron
suuruisen avustuksen yhdistyksen jäsenen omistamien koirien
terveystutkimuksista. Norwichinterriereillä avustetaan  Bernin
Yliopiston rodulle kehittämän tutkimusprotokollan mukaisia
hengitystietutkimuksia ja norfolkinterriereillä ennen luovutusta
tapahtuvaa virallisen silmäpeilausoikeuden omaavan eläinlääkärin
tekemää silmäpeilaustutkimusta. Avustus maksetaan vain, jos koiran
omistaja antaa tutkimustuloksen yhdistyksen nettisivuilla julkaistavaan
avoimeen tietokantaan. Avustusta haetaan yhdistyksen nettisivuilla
olevalla lomakkeella.

Verolainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki rahana tai
rahanarvoisena etuutena saatu tulo, jota ei ole säädetty verovapaaksi,
on veronalaista.

Vero.fi ohjeessa Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (Antopäivä 1.12.2019,
Voimassaolo 1.1.2020 - Toistaiseksi) otetaan erityisesti kantaa
koiraharrastajayhdistyksen maksamiin avustuksiin liittyen
terveystutkimuksiin. Ohjeen esimerkissä 47 todetaan:

"Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran
omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja
koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot
hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa,
avustus terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa."

Koska kyseessä on veronalainen tulo se tulee ilmoittaa tulorekisteriin
ja tulosta tulee pidättää ennakonpidätys.

Verotus - Kilpailupalkinnot

Koiraharrastustoiminnassa on yleistä että erilaisista kilpailuista  ja
match show:sta kertyy erilaisia kilpailupalkintoja. Vuodesta 2020
lähtien tällaiset kilpailupalkinnot eivät ole veronalaista tuloa, jos
niitä ei voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana,
työ- tai käyttökorvauksena ja verovuonna saatujen kilpailupalkintojen
arvo on yhteensä enintään 100 euroa. Jos yksittäisen maksajan antama
  kilpailupalkinto on enintään euron arvoinen, sitä ei tarvitse
ilmoittaa tulorekisteriin. Kilpailupalkinnoista ei tarvitse toimittaa
ennakonpidätystä.

26.11.2020Loppuvuoden trimmikurssit on peruttu
11.11.2020Ennakkotietoa vuoden 2021 erikoisnäyttelyistä
22.10.2020Uusia ulkomuototuomareita roduillemme
23.09.2020Tule kokeilemaan eri lajeja Hyvinkäälle 3.10!
22.09.2020Jäljestysharjoitus Turussa 4.10.2020
09.09.2020Jalostustarkastus 3.10 Hyvinkäällä
29.08.20203-4.10 erikoisnäyttely ja NN Show peruttu
12.08.2020Vuoden palkitut kisa peruttu vuodelta 2020
06.08.2020Muutoksia 4.10 erikoisnäyttelyyn
18.07.2020Trimmikurssit jatkuvat syksyllä

Siirry arkistoon »