Terveyskysely NN roduille

Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry tekee vastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja, niitä tullaan julkaisemaan sekä yhdistyksen toimesta että JTO:n päivityksissä tulevina vuosina.

Koirakohtaiset tiedot tulevat ainoastaan jalostustoimikunnan käyttöön, niitä ei luovuteta ilman omistajan lupaa.

Kyselyssä kuitenkin pyydetään koiran tunnistetiedot, koska ne mahdollistavat useampien samasta koirasta annettujen vastausten yhdistämisen sekä aineiston tarkemman tilastollisen analysoinnin.

Kyselyssä kysytään myös suostumusta tietojen mahdollisesta käytöstä rotujamme koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusryhmiä koskee myös vaitiolovelvollisuus.