Säännöt

Yhdistyksen uudet säännöt alkaen 4.3.2016 - klikkaat tästä


§ 4 HENKILÖJÄSENET

Henkilöjäsenet ovat vuosi-, ainais-, kasvattajien liittämä tai kunniajäseniä seuraavasti:

a) Ainaisjäseniä ovat aiemmin ainaisjäseniksi hyväksytyt henkilöt. Uusia ainaisjäseniä ei hyväksytä.

b) Kunniajäseneksi voi hallitus ollessaan yksimielinen valita henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista ja samoin yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen hallituksen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

c) Kasvattajan liittämä jäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön suostumuksella liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden, josta hallituksen on tehtävä erottamispäätös tai muutettava ne anomuksesta tai suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.

d) Ainaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä jäsenellä, joka on yhdistyksen aiemmin voimassa olleiden sääntöjen perusteella saavuttanut jäsenmaksuvapautuksen, ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

e) Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroavansa yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksunsa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyönnistä.

f) Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamisesta tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.