Pentuvälitys

Kasvattajien pentuesuunnitelmat, onnistuneet astutukset ja myyntiin tulevat pentueet päivitetään rotujärjestön kotisivuille.
Päivitykset tehdään kasvattajilta tulleiden sähköisten ilmoitusten perusteella. Edellytyksenä on, että
a) yhdistelmä täyttää jalostussuositusten minimivaatimukset ja
b) kasvattaja on rotujärjestön jäsen.

Kasvattajille tiedoksi: jos jollakin on tiedossa norwichinterrieri, joka tarvitsee uuden kodin, ottakaa yhteys sähköpostilla pentuvlitykseen nnpennut@gmail.com. Koti koiralle on odottamassa! (25.3.2019)

Pennunostajille tiedoksi:

Pentuvälittäjälle on tullut useita tiedusteluja, jotka koskevat norfolkin- ja norwichinterrieripennun hintaa. Jokainen kasvattaja määrittää itse pentujensa hinnan, mutta useimpien vastuullisten kasvattajien pennun hinta terveestä ja tutkitusta pennusta on 1.600 euroa. Jos pennulla
ilmenee jokin näyttelyitä tai myöhempää jalostuskäyttöä estävä vika, hinta on alhaisempi. Kennelliiton kauppasopimuksen mukaan kivesvikaisen koiran kauppahinnasta on palautettava kolmasosa. Myös koukku-häntäisyys ja purentaviat alentavat hintaa. Koukkuhäntäisyys on todetta-vissa jo luovutushetkellä.

Lukekaa huolella eläinlääkärin pentuetarkastusraportti, siinä on todettu nuo mainitut viat. Jos kasvattaja ei käytä pentujaan eläinlääkärin tarkastuksessa, tarkistakaa itse pennun purenta, koittakaa onko häntä suora ja urospennulla kivekset paikallaan.

Pentuvälityksen sähköpostiosoite on nnpennut@gmail.com

Pentuvälitys palvelee roduista kiinnostuneille myös numerossa
050 5985220.

Sivu päivitetty 13.11.2019

Norwichinterrieri, syntyneet pentueet

Ei ilmoitettuja pentuja (13.11.2019)

Pennuista kiinnostuneille on sähköpostilla lähetetty pentuvälittäjän tietoon tulleet, keväällä syntyviksi suunnitellut pentueet.

Norwichinterrieri, onnistuneet astutukset

Ei ilmoitettuja (13.11.2019)

Norwichinterrieri, pentuesuunnitelmat

Ei ilmoitettuja (13.11.2019)

Norfolkinterrieri, syntyneet pentueet

Ei ilmoitettuja (13.11.2019)

Pennuista kiinnostuneille on sähköpostilla lähetetty pentuvälittäjän tietoon tulleet, keväällä syntyviksi suunnitellut pentueet