Korvauksien hakeminen

Toimita tutkimuslomake ja maksukuitti
tehdystä tutkimuksesta ja vapaamuotoinen hakemus, jolla omistaja/omistajat hakee korvausta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus:
  • pentujen silmäpeilaustutkimukset ennen luovutusikää, virallisen silmäpeilaus oikeuden omaavan eläinlääkärin toimesta.
  • hengitystietutkimus
  • koiran nimi ja rekisterinumero
  • omistajan nimi, yhteystiedot
  • tilinumero korvauksen maksamista varten.

Huomioikaa lisäksi, että ennen korvauksen maksamista tutkimustuloksen tulee olla julkaistu SKL:n KoiraNet jalostustietokannassa.

Ei koske hengitystietutkimusta, koska tuloksia ei vielä viedä SKL:n KoiraNet jalostustietokantaan.

Omistaja suostuu siihen, että Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry saa julkaista koiran saaman tutkimustuloksen.

  • Hakemus sähköisellä lomakkeella.
  • Tutkimuslomake ja kuitit skannattuina osoitteeseen: tanja@karloon.fi
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry

Ylävainiontie 2

36270 Kangasala

HUOM!

Verolainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki rahana tai
rahanarvoisena etuutena saatu tulo, jota ei ole säädetty verovapaaksi,
on veronalaista.

Vero.fi ohjeessa Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (Antopäivä 1.12.2019,
Voimassaolo 1.1.2020 - Toistaiseksi) otetaan erityisesti kantaa
koiraharrastajayhdistyksen maksamiin avustuksiin liittyen
terveystutkimuksiin. Ohjeen esimerkissä 47 todetaan:

"Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran
omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja
koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot
hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa,
avustus terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa."

Koska kyseessä on veronalainen tulo se tulee ilmoittaa tulorekisteriin
ja tulosta tulee pidättää ennakonpidätys.

Toimita kuva tai kopio verokortistasi yhdistyksen rahastonhoitajalle Saija Laineelle saija.laine@gmail.com, jotta ennakkopidätys voidaan periä.