Korvauksien hakeminen

Toimita tutkimuslomake ja maksukuitti
tehdystä tutkimuksesta ja vapaamuotoinen hakemus, jolla omistaja/omistajat hakee korvausta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus:
  • sydämen ultraäänitutkimus
  • silmätutkimus
  • ruumiinavaukset Evirassa
  • lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvaus
  • hengitystietutkimus
  • koiran nimi ja rekisterinumero
  • omistajan nimi, yhteystiedot
  • tilinumero korvauksen maksamista varten.

Huomioikaa lisäksi, että ennen korvauksen maksamista tutkimustuloksen tulee olla julkaistu SKL:n KoiraNet jalostustietokannassa.

Ei koske hengitystietutkimusta, koska tuloksia ei vielä viedä SKL:n KoiraNet jalostustietokantaan.


  • Hakemus sähköisellä lomakkeella.
  • Tutkimuslomake ja kuitit erikseen postitse osoitteeseen:
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry
Talvikkitie 5 as 64
01300 Vantaa