Korvauksien hakeminen

Toimita maksukuitti tehdystä tutkimuksesta ja vapaamuotoinen hakemus, jolla omistaja/omistajat hakee korvausta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus (sydämen ultraäänitutkimus, lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvaus vai hengitystietutkimus), koiran nimi ja rekisterinumero sekä omistajan nimi, yhteystiedot ja tilinumero korvauksen maksamista varten.

Huomioikaa lisäksi, että ennen korvauksen maksamista tutkimustuloksen tulee olla julkaistu SKL:n KoiraNet jalostustietokannassa.

Ei koske hengitystietutkimusta, koska tuloksia ei vielä viedä SKL:n KoiraNet jalostustietokantaan.


Hakemus postitse osoitteeseen:
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry
Talvikkitie 5 as 64
01300 Vantaa