Jalostustarkastus

Kennelliiton jalostustarkastuksia vuodesta 2015 alkaen

Kennelliitto on julkaissut vuonna 2015 ohjeet jalostustarkastuksista kaikille roduille.

Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa
samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta.

Rotujärjestön tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin
käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat kullekin rodulle ihanteelliset.

Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit on määrittänyt rotujen ihanneprofiilit ulkomuodon osalta Kennelliiton lomakkeen mukaisesti: julkaistaan myöhemmin.

Jalostustarkastuslomakkeeseen voit tutustua TÄSTÄ

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
Jalostustietojärjestelmään koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi "Ulkomuodon (tai käyttäytymisen) jalostustarkastus suoritettu". Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty.

Jalostustarkastus on tarkastus, jonka tarkoituksena on saada koirista näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa. Jalostustarkastus ei ole kilpailu eikä julkinen arvostelutilaisuus. Koirat eivät kilpaile keskenään, vaan jokainen arvioidaanomana itsenään, omassa rauhassa.


ILMOITTAUTUMINEN JALOSTUSTARKASTUKSEEN - Klikkaat tästäJalostustarkastukseen voivat osallistua kaikki vähintään 18 kuukauden ikäiset norwichin- ja norfolkinterrierit. Turkki tai sen puuttuminen ei ole este jalostustarkastukseen osallistumiselle.

Tarkastuksen suorittaa rotujärjestön omat kasvattajatuomarit. Tiedoista on hyötyä koiran omistajille varsinkin jos koiraa käytetään jalostukseen, mutta myös koiran kasvattajalle ja rotujärjestölle.

Kasvattaja saa tärkeää tietoa kasvattamistaan koirista ja rotujärjestö voi hyödyntää tarkastettujen koirien tietoja rodun yleisen tason kartoittamisessa.

Ulkomuodon jalostustarkastuksissa pyritään myös löytämään uusia jalostukseen sopivia yksilöitä.
Tuomalla koirasi tarkastukseen, olet mukana auttamassa rodun jalostustoimintaa.

Ensimmäisen kerran ulkomuodon jalostustarkastuksen ulkomuoto-osio suoritetaan norwichin- ja norfolkinterriereille sunnuntaina 8.10.2017 Pikku NN Show –näyttelyn yhteydessä.

Tarkastuksen suorittavat Marja Salminen (kennel Porrigito) ja Johan Juslin (kennel Rivale).