Hengitystietutkimukset


Tutkimus meillä Suomessa on mahdollista vain Tampereella, Hakametsän Eläinklinikalla. Mikäli haluat osallistua koirasi kanssa, voit laittaa jo etukäteen viestiä kiinnostuksestasi Maijalle (kennelrattraps@gmail.com). Klinikan ilmoittaessa tutkimuspäivän mahdollisuudesta, Maija tarjoaa paikkaa tutkimukseen jonotusperiaatteella.

Yhdistykseltä voi hakea korvausta tehdyistä tutkimuksista, mikäli koiran tutkimustulos lähetetään tiedoksi jalostustoimikunnalle ja julkaistavaksi alla olevassa listassa. Lisätietoja ja sähköinen lomake täällä.

Huomio!

Kurkun tähystyksen joukkoseulonta ei valitettavasti sovi voimakkaasti oireilevan koiran tutkimukseksi. Jos rakenteellinen ongelma on vaikea, ja siihen liittyy vielä taipumusta limakalvojen turpoiluun, täytyy toimenpidettä sopeuttaa potilaan mukaan. Pitää varata riittävästi aikaa, ja mahdollisuus anestesian muokkaamiseen, sekä valmius tehdä hätätilanteessa vaikka henkitorven avanne. Anestesia ja kurkun käsittely kun voi laukaista hengitystilanteen etenemisen vaaralliseksi. Tällaiseen korkean riskin varautumiseen tulee siis valmistautua voimakkaasti oireilevan norwichin ihan kaikkien muidenkin nukutustoimenpiteiden yhteydessä.

Jos koiralla on oireita, se täytyy tutkituttaa erikseen varatulla tutkimusajalla. Perustutkimuksena oireilevalle voi pitää yleistutkimusta, keuhkojen ja sydämen kuuntelua, keuhkoröntgenkuvia ja nukutuksessa tehtävää kurkun ja henkitorven tähystystä. Tutkimuksen perusteella tehdään sitten yksilöllinen hoitosuunnitelma. Tällaisesta oireisen koiran tutkimuksesta ei saa tallennetta, josta voisi antaa vertailukelpoisen arvostelun.

Rotuyhdistyksen organisoimaa kurkun tähystystä joukkotutkimuksena suosittellaan ihan jokaiselle muulle norwichille. Sen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa paitsi yksilöstä, niin erityisesti koko rodulle. Tieto kurkun rakenteen ja toiminnan ongelmista koko meidän koirapopulaatiossa on lähtökohta terveempien koirien tuottamiselle. Joukkotutkimuksena toteutettavissa kurkun tähystyksissä on ihan oma tutkimuskaavansa. Jotta tähystyksen tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia ja niille voidaan taata tietty mitta-asteikko, ne tehdään aina ennalta määritellyn kaavan mukaan. Tähän liittyy kaikkien vaiheiden tarkka yhdenmukaisuus. Tutkimusvälineistön ja tutkimuksen suorittajan perehdytyksen tulee olla identtinen. Koiran esivalmistelu, rauhoitus, anestesia ja itse tähystyksen toteutus tulee olla jokaisella koiralla aivan samanlainen. Kaikki tulee myös suorittaa tarkasti aikataulutettuna, sillä kurkun pitempi käsittely aiheuttaa aina vähän ärsytystä ja turpoilua joka vaikuttaa tutkimuksen tulokseen. Tähystyksen tekijän tulee tuntea ja hallita hyvin tämä toimintatapa, ja lausunnon antajan tulee olla erityisen perehtynyt, mieluiten yksi ja sama henkilö. Suomessa tehtyjen tutkimusten lausunnot antaa toimenpiteestä tehdyn videon perusteella Bernin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Ulrich Rytz. Tulokset liitetään heidän suureen aineistoonsa, jonka yhtenä tarkoituksena on löytää luotettava geenitesti, joka voisi merkittävästi helpottaa geneettistä valintaa tulevaisuudessa. Tutkimusryhmän aineistosta on jo saatu tuloksia niin genetiikan kuin jalostuksen saralla.

Rakenteellisia ongelmia on kurkuissa monenlaisia. Osaa voidaan helpottaa kirurgisesti korjaamalla (pehmeän kitalaen pituus, limapussit eli sacculukset), osaan ei ole korjaavaa hoitoa (esim kurkunpään epämuotoisuus, henkitorven ahtaus) ja osa on enemmän toiminnallista ja jossain määrin helpotettavissa lääkityksellä (limakalvojen turpoilu). Yleensä samalla koiralla on yhtäaikaa useampia eri ongelmia.Siispä yksittäisten koirien eri tavalla toteutettuja kurkun tarkistuksia, taikka hoitojen valintaa tai tuloksia ei voi vertailla keskenään. Toisten kokemukset ovat siis vain tärkeää vertaistukea, ja sellaisena usein lohduttavia, mutta toisen koiran hoitokertomus ei ennusta oman koiran tulevaisuutta. Perusterveenä tehty tähystystutkimus ennustaa mahdollisia tulevia ongelmia. Sairaushan on etenevä, ja vakava rakenteellinen vika johtaa ajan kanssa muihin, peruuttamattomiin muutoksiin, joihin hoito ei enää ylety. Kirurgiaan tulisi siksi tarpeen vaatiessa ryhtyä ajoissa, se ei siis ole ”viimeinen keino”. Mutta kaikkein tärkeintä ja vaikuttavinta eläinten hyvinvoinnin kannalta olisi päästä kokonaan ehkäisemään tätä ongelmaa jalostuksen keinoin.


Sanna Elfving, ELL

Aiemmin tutkitu koirat

Seuraavat norwichinterrierit on tutkittu Bernin Yliopiston tutkimusprotokollan mukaan ja omistajat ovat antaneet luvan julkaista tulokset yhdistyksemme nettisivulla. Mikäli haluat oman koirasi tulokset listalle, ota yhteys Maija Soini: kennelrattraps@gmail.com.


Nielututkimuksessa arvioidaan 10 erillistä rakenteellista osa-aluetta. Tutkittavat kohdat pisteytetään 0-3 ja jokainen näistä kohdista kerrotaan vielä kyseisen kohdan painoarvolla. Näin saadaan lopullinen kokonaispistemäärä, jonka perustella koira saa lopullisen tuloksen esim. A1. Ks. Alla olevat taulukot.
Findings/Löydökset Pisteet Painoarvo

Length of the soft palate (Pehmeän kitalaen pituus)

0-3 5

Thickness of the soft palate (Pehmeän kitalaen paksuus)

0-3 1
Mucosa of the ventricle / saccule (sacculat, limakalvoeversiot)
0-3 5
Shape of the cartilage (Ruston muoto) 0-3 1
Stability of the cartilage (Ruston vakaus) 0-3 2
Postion of the cartilage (Ruston asento) 0-3 2
Edema of the oropharynx (Suu-nielualueen turvotus) 0-3 1
Edema of the roof of the pharynx (Nielun katon turvotus) 0-3 0,5
Edema of the cricoid mucosa (Rengasruston turvotus) 0-3 0,5
Shape of the trachea (Henkitorven (trachea) muoto) 0-3 2
Yleinen
luokittelu
Bernin
Protokolla
Kokonais-
pistemäärä
Arviointi
A A1 0-5 Terve
A2 6-10
B B1 11-15 Rajatapaus
B2 16-20
C C1 21-25 Lievä
C2 26-30
D D1 31-35 Kohtalainen
D2 36-40
E E1 41-45 Vakava
E2 >45


Lista päivitetty 14.3.2021

Koiran nimi Rek.numero Syntymä
-päivä
Sukupuoli Tutkimus-päivä Tulos
Cobby's In Demand FI50102/13 12.8.2013 Uros 10.7.2018 C2
Cobby's Image FI28827/16 23.11.2015 Uros 5.2.2019 C1
Cobby's Golden Opportunity FI45801/18 14.3.2018 Narttu 27.8.2019 C2
Elvis Lubash Krosh FI11432/17 22.6.2016 Uros 17.7.2018 D2
Elvis Lubash New
Look
FI11779/18 12.6.2017 Narttu 10.7.2018 D1
Doublepatch Lady Kordelia NO42606/18 17.4.2018 Narttu 27.8.2019 C2
Doublepatch Lady Kornelia NO42607/18 17.4.2018 Narttu 27.8.2019 C1
Doublepatch
Geronimo
FI48000/17 7.9.2016 Uros 23.4.2018
C1
Patchwork Jewelweed SHSB656161 14.6.2006 Uros 4.7.2007 B1
Patchwork Lady
Felicity
FI13065/14 21.10.2013 Narttu 23.4.2018 D1
Patchwork Lord
Buchanan
SHSB691098 12.4.2009 Uros 8.12.2010 C1
Patchwork Lord
Ellington
SHSB717194 18.8.2012 Uros 16.10.2013 C1
North Witch Beanbee FI13849/17 7.12.2016 Narttu 17.7.2018 C2
North Witch
Beebopbalula
FI20767/16 23.2.2016 Narttu 17.7.2018 A2
North Witch
Blackbee
FI54100/15 24.8.2015 Narttu 17.7.2018 D1
North Witch
Candycup
FI22232/17 3.3.2017 Uros 17.7.2018 D2
Norwetsko Nosey
Annika
FI16355/18 29.12.2017 Narttu 5.2.2019 D1
Ryskynperän Andreas FI17507/17 20.1.2017 Uros 5.2.2019 B2
North Witch
Beebeeking
FI20764/16 23.2.2016 Uros 5.2.2019 C2
Littlefield Frabjous Zsa Zsa at Lillanor FI55372/16 5.2.2016 Narttu 10.7.2018 D2
Lillanor Yakari FI14187/14 11.12.2013 Uros 10.7.2018 D1
Leeway´s Royal
Jewel
FI53204/14 7.10.2014 Narttu 29.5.2019 B2
Nanstop Indeed FI14346/11 29.10.2010 Narttu 10.7.2018 D1
Nanstop Indie Pop FI52131/16 26.9.2016 Narttu 10.7.2018 D2
Ryskynperän Antton FI17508/17 20.1.2017 Uros 5.2.2019 C2
Kullalyckans Dizzy Miss Lizzy FI11990/15 10.7.2014 Narttu 5.2.2019 D2
Ryskynperän Rebecka FI20534/18 12.2.2018 Narttu 29.5.2019 C1
Ryskynperän Regina FI20535/18 12.2.2018 Narttu 29.5.2019 D2
Lärkahalls Kajsa Kavat SE38177/2014 25.5.2014 Narttu 2.4.2019 D1
Patchwork Lady Henrietta FI12732/16 2.11.2015 Narttu 2.4.2019 C2
Haxian Åke Oscar FI11891/18 2.12.2017 Uros 29.10.2019 B1
Haxian A Clever Girl FI31563/18 20.4.2018 Narttu 27.8.2019 C1
Hilemon Hoyden FI22494/15 2.3.2015 Narttu 17.7.2018 C1
Hilemon Jazziebelle FI34667/17 19.5.2017 Narttu 17.7.2018 B2
Vielpas Aatos Ensimmäinen FI19365/15 9.2.2015 Uros 29.5.2019 C1
Rifrullo Degli Acquisti FI14166/14 21.11.2012 Uros 27.11.2013 C2
Vielpas Dikte FI40040/18 28.6.2018 Narttu 4.3.2020 B1
Lillanor Benedictus FI14461/19 26.12.2018 Uros 11.2.2020 C1
Lillanor Bonifacius FI14462/19 26.12.2018 Uros 11.2.2020 B1
Lillanor X-Phantom FI20505/13 11.2.2013 Uros 11.2.2020 C2
Luonterin Bella Bellini FI42668/18 5.7.2018 Narttu 11.2.2020 D2
Kreatin Extra Spice FI55453/17 13.8.2017 Uros 11.2.2020 D2
Hilemon Hothead FI22493/15 2.3.2015 Uros 28.1.2020 A2
Teiwick Rosso Rocwel FI13708/17 8.12.2016 Uros 4.4.2020 D2
Marwichin Nicoletta FI50970/17
15.9.2017 Narttu 16.6.2020 D2
Marwichin Ozzy FI11560/19 27.11.2018 Uros 12.10.2020 B1
Jadejamilet FI45255/16 29.6.2016 Narttu 12.10.2020 C2
Hilemon Minta May FI49257/19 20.9.2019 Narttu 23.11.2020 B2
Hilemon Missy Mae FI49258/19 20.9.2019 Narttu 23.11.2020 B2
Hurricane's Peter Pan FI43362/19 29.7.2019 Uros 23.11.2020 C1
Doublepatch Luma Lynai FI28614/19 13.2.2018 Narttu 16.11.2020 C1
Stoppelhopser Abra FI13065/19 2.7.2018 Narttu 29.10.2019 C2
Norkiss Jääprinsessa FI31088/18 20.4.2018 Narttu 12.10.2020 D1
Norkiss Irtokarkki FI50218/15 9.9.2015 Narttu 12.10.2020 D1
Luonterin Alma Serafiina FI14144/18 18.12.2017 Narttu 16.11.2020 D1
Sirakkaan Golden Girl FI16094/19 9.1.2019 Narttu 22.2.2021 D1
Rivale Matthew Rivale FI32598/19 8.5.2019 Uros 5.7.2021 C1