Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 18.2.2024 klo 13:00. Kokous järjestetään verkkokokouksena. Kokouspaikka on Pohjois-Hämeen kennelpiirin kokoustila osoitteessa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä. Äänestys toteutetaan verkkoäänestyksenä Google Forms -alustaa hyödyntäen.

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen 4.2.2024 mennessä. Kokouslinkki ja kokousmateriaali lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen §10 mukaiset vuosikokousasiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksiääntenlaskijaa)
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2023
 6. Esitetään tilinpäätös 2023 ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
 9. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
 10. Valitaan hallitukselle kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet (1 kumpaakin)
 12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 13. Vahvistetaan hallituksen esittämät toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
 14. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3)vuoden määräajaksi Suomen Kennellitto ry:n – Finska Kennelklbben rf:s valtuustoon. Edustajan ei väl􏰁ämä􏰁ä ole oltava rotujärjestön jäsen. Valtuustoedustajat on valittu vuosille 2023-2025
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, mikäli näitä on tuotu vuosikokouksen käsiteltäväksi viimeistään 16.12.2023

Vuosikokouksen jälkeen palkitaan eniten kasvattejaan vuodelle 2023 jäseneksi liittänyt kasvattaja sekä arvotaan toinen voittaja kaikkien jäseneksi liittäneiden joukosta.