ESITYSLISTA
Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit r.y.:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 19.2.2023 klo 10:00. Kokous pidetään lähikokouksena. Kokouspaikan osoite on Possijärvenkatu 1, 33400 Tampere

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa) ja heille varahenkilöt 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännöt § 8. 
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen: Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3 viikkoa) ennen vuosikokousta. Vuosikokouskutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti www.nnterrierit.fi sivustolla 2.1.2023. Ilmoitus vuosikokouksesta julkaistiin nn-uutiset nro 4/2022 numerossa. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2022 toimintakertomus. 

6. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

8. Määrätään jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle

9. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle 2023.

10. Valitaan hallitukselle kahdeksi vuodeksi 2022-2023 puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Tanja Seiloo on valittu puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023. Asiakohtaa ei käsitellä tässä kokouksessa.

11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kumpaakin rotua edustavat varajäsenet (1 kumpaakin). 
Erovuorossa olevat varsinaiset norwich-jäsenet ja molempien rotujen ja varajäsenet 
                        Lehtonen Anita
                        Soini Maija
                       Vanninen Helene

Lintula Kati varajäsen norwich 
Rajalampi Jenna varajäsen norfolk

11.1 Valitaan toimintakaudelle 2023-2024 kolme norwichjäsentä: 
                       1. 
                      2. 
                      3

11.2 Valitaan vuodelle 2023 varajäsenet: 
                      Norwich        
                      Norfolk         

12. Valitaan vuodelle 2023 kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä. Vuoden 2022 toiminnantarkastajat: Mervi Krüger ja Silvia Krüger ja heille nimettyinä varatoiminnantarkastajina toimivat: Terhi Kavander ja Sinikka Tammi. 

13. Vahvistetaan hallituksen esittämät toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat
                      Jalostustoimikunta                                                                                
                        Lehtitoimikunta                                                                                   
                      Näyttely- ja tulostoimikunta                                           
                      Tuomarikoulutustoimikunta                                          

14. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon. Edustajan ei välttämättä ole oltava rotujärjestön jäsen. Edustajat on valittu vuoden 2022 vuosikokouksessa vuosiksi 2023-2025. 
Rotujärjestön varsinainen valtuustojäsen on Helene Vanninen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Tanja Seiloo. Asiakohtaa ei käsitellä tässä kokouksessa. 
15. Norwichinterrierin jalostuksen tavoiteohjelman esittely, Marja Salminen
Esittelyn jälkeen vuosikokous esittää kommentit ja päättää ohjelman hyväksymisestä. 

16. Norfolkinterrierin jalostuksen tavoiteohjelman esittely, Marja Salminen.
Esittelyn jälkeen vuosikokous esittää kommentit ja päättää ohjelman hyväksymisestä.

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

18. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksen jälkeen julkistetaan Jäsenhankintakilpailun tulokset. 

Lounastarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen 29.1 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu täältä.